2105811115 - Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι tentes.zafeiriou@gmail.com

Τέντες με Βραχίονα

Οι τέντες με βραχίονα είναι μοντέλο αυτόματης σκίασης
Λειτουργούν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα και προστατεύουν το χώρο από τον ήλιο και τον αέρα