2105811115 - Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι tentes.zafeiriou@gmail.com

Σκίαση στην πρόσoψη του νέου καταστήματος Goody’s Burger House