2105811115 - Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι tentes.zafeiriou@gmail.com

Καποτίνες

Το σύστημα ηλιοπροστασίας καποτίνα είναι κατάλληλο για κάλυψη προθηκών,θυρών και παραθύρων