Πολυετής συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Γρηγόρης