2105811115 - Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι tentes.zafeiriou@gmail.com

Ομπρέλες

Χειροποίητες ομπρέλες διαφορετικών συστημάτων ακτινών και υλικού (αλουμίνιο, ανοξείδωτες)