2105811115 - Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι tentes.zafeiriou@gmail.com